Tag Archives: 6 green mobile

智能手機工作坊 活到老學到老

workshop00

老就等於同時代脫節?其實唔少長者對新事物都好有興趣,如果有機會,佢哋都希望可以學以致用,就好似噚日出席智能手機工作坊嘅一班老人家咁! Read More »

6 green mobile X 救世軍手機回收活動 讓「孤。苦」聯繫社區

recycling event00

與其將舊手機棄掉,何不用嚟幫助更有需要嘅人?現誠邀大家參與6 green mobile X 救世軍合辦嘅智能手機回收活動,收集所得嘅舊手機經翻新後,會捐贈予老人家及露宿者,讓佢哋有機會同外界連繫,既環保又有意義嘅事,何樂 ... Read More »