Tag Archives: 惜食堂

金寶湯慈善Pop-Up 展 經典收藏大晒冷!

Campbell’s金寶湯已經超過148年歷史,至今除咗出過多款經典口味嘅罐頭湯之外,原來仲有唔少有趣嘅收藏品,而呢啲展品已經現身喺「Campbell’s慈善Pop-Up Soup Café」,有 ... Read More »