Tag Archives: 新春『大』吉潮玩派對

走返轉巨人國!加大碼桔仔、全盒現身新港城中心

今個新春,新港城中心變身成巨人國!6.5米闊超大型全盒波波池+6米高充氣大桔彈床,仲有巨型水仙花迷宮陣,行到入去,個個變晒小矮人一樣! Read More »