Tag Archives: 日式蒸籠料理

蒸籠料理+shabu shabu 牛涮鍋一牛兩食!

唔想淨係烚吓烚吓,日式火鍋可以有咩新玩法?牛涮鍋最近推出蒸籠料理,先品嚐牛肉嘅原汁原味,跟手再歎埋shabu shabu,簡直係雙重享受! Read More »