Tag Archives: 環保手機 讓「孤。苦」聯繫社區

智能手機工作坊 活到老學到老

老就等於同時代脫節?其實唔少長者對新事物都好有興趣,如果有機會,佢哋都希望可以學以致用,就好似噚日出席智能手機工作坊嘅一班老人家咁! Read More »