Tag Archives: 盲目

邊個12星座係擇偶時「最盲目」!?

  戀愛係會令人盲目,你一旦愛上左某某,你就可能會睇唔到佢既任何缺點! 一齊耐左,就開始發現問題,放大缺點忽視優點。 有邊D星座最容易愛得盲目呢? 就等小編話你知啦!     NO.12 天 ... Read More »