Tag Archives: 雞蛋仔藝術節

雞蛋仔藝術節 試勻20+款創意雞蛋仔

普通雞蛋仔你就食得多,章魚燒雞蛋仔、臘腸芝士雞蛋仔你又試過未?喺今個周末舉行嘅雞蛋仔藝術節,畀你一次過食勻晒超過廿款新派雞蛋仔。原來只要加啲創意,平民美食都可以好有驚喜! Read More »