Tag Archives: iGO Rewards

全港首個「碌喼」大賽!贏走雙人來回歐洲機票

碌得快好世界!全港首個騎呢又好玩嘅「碌喼」大賽即將展開,參加者只需要喺限時內,騎在特製嘅iGO行李喼上完成三項指定挑戰,就有機會贏走包括雙人來回歐洲機票等豐富獎品。男神古天樂更可能隨時現身,同大家一較高下。 Read More »