Tag Archives: meitu

高清駛乜驚!美圖T8自動修飾靚樣

高清駛乜驚!宜家有美圖T8,連修圖App都可以唔使用!手機採用AI美顏技術,能按照五官、膚色進行修飾,自然地隱藏瑕疵,配埋1200萬雙像素前置鏡頭,即刻變女神! Read More »