Tag Archives: 婚姻

告訴無知的人:「我有自慰」

「真心問,女仔會唔會自慰?」 「女兒5歲已開始自瀆 ,細個已經搞D咁嘅嘢,大個一定咩都敢搞,怎麼辦?」 竟然會有成年人問出如此問題,我不禁倒抽一口涼氣,憾嘆香港的性教育太貧乏,對「性」的開放度極低。上一代封閉,這一代又沒 ... Read More »