Tag Archives: 童年回憶

童年回憶返晒嚟!香港玩具傳奇展覽今日舉行

因咩事有過百隻白兵喺香港歷史博物館門口守侯?全因香港玩具傳奇展覽於今日正式開鑼,當中搜羅咗近二千組展品,有大量舊式及經典玩具,亦都有大受歡迎嘅Barbie及高達模型等,勾返起唔少童年回憶! Read More »

PNY LEGO USB手指 就當我未曾長大過

你還記得小時候的玩具嗎?傳統玩具已經日漸被人遺忘及淘汰,但我們的童年回憶並沒有因此而被埋葬。相信大家在兒時都有玩過LEGO積木,透過這小小的積木,我們創造過飛機、大砲、高樓大廈,實現了很多不可能的夢想。隨著我們長大,LE ... Read More »