Tag Archives: premium morning tea

繼透明咖啡之後…又有透明檸檬紅茶!

最近似乎好興將啲飲品變晒做透明!英國有透明咖啡,近排就連日本亦都新出咗一款透明檸檬紅茶,睇落同清水無嘜分別,雖然唔知味道係點,但就好成功引起咗話題。 Read More »