Tag Archives: USB章魚腳

超詭異USB章魚腳

好多時女仔會鍾意買野係冇原因既,見到得意既野會買,見到令既野又會買,見到搞笑既野都會買,總知唔理有冇用,就係要買左先,可能買左返去就會諗到有咩用~而設計師設計呢個USB章魚腳好可能就係了解到女仔既鍾意買野心態,明知用途不 ... Read More »